Trad

Het programma van de Neighborhood Well biedt daklozen een plek om zichzelf te verzorgen.

Nadat zij en haar moeder in 2016 een vrouwenconferentie hadden bijgewoond, met als thema de bijbelse leringen van Johannes 4, het verhaal van de vrouw bij de bron, voelde Omolayo zich geleid om de beste Neighborhood Well te beginnen. In dit bijbelse verhaal ontmoette een Samaritaanse vrouw Jezus, een Joodse man, bij een bron. Joden en Samaritanen vermijden contact met elkaar, maar Jezus begint te praten met de vrouw, die als een uitgestotene wordt beschouwd. Na het gesprek geloofde ze dat Jezus de Messias was en bracht ze andere Samaritanen mee om met hem te praten, iets waar Jezus' discipelen het niet mee eens waren.

https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2021/11/24/mobile-shower-neighborhood-well/ The Neighborhood Well’s program provides a place for homeless people to groom themselves.

Terug naar bovenkant pagina knop
Fermer